* نیتراتها

( ایزوسورباید دی نیترات ؛ پرل T.N.G ، پماد نیتروبید ، قرص نیتروکانتین )

این داروها با اثرات ضدآنژین ؛ پائین آورنده فشارخون ( بخصوص شکل تزریقی ) و کاهنده بار قلب اثر خود را اعمال می کنند .

مکانیسم اثر این داروها به این شکل است که سبب کاهش تقاضای اکسیژن در عضله قلبی می شوند این امر ناشی از کاهش بار ورودی و خروجی بطن چپ بدلیل گشاد شدن عروق ریوی و شریانی همراه با انتشار مؤثرتر جریان خون عضله قلب می باشد و اثر پایین آورنده فشار خون آن ناشی از گشاد کردن عروق محیطی می باشد .

توصیه های لازم هنگام مصرف نیتراتها :

در صورت بروز تاری دید ؛ خشکی دهان مصرف دارو را قطع نمائید .

برای جذب سریعتر بهتر است اشکال خوراکی این دارو با یک لیوان آب و با معده خالی مصرف شود .

دوره درمان را کامل مصرف کنید .

به هنگام مصرف قرص زیرزبانی آن را زیرزبان قرار داده و تا زمانی که قرص حل نشده از خوردن و نوشیدن آن اجتناب کنید .

به هنگام استفاده از ‍پمادنیتروگلیسرین پیش از مصرف پوست را تمیز کنید ؛ به میزان دستور داده شده روی پوست بمالید و از ماساژ دادن محل خودداری کنید دارو را بر روی محلهای بدون موی پوست بگذارید .

از جویدن و خرکردن قرص زیر زبانی و همچنین بلعیدن آن خودداری کنید .

با بروز اولین علائم آنژین بنشینید و از قرص زیرزبانی استفاده کنید .

برای جلوگیری از حمله آنژینی ۵-۱۰ دقیقه قبل از امکان وقوع یک حادثه استرس زا قرص زیرزبانی استفاده کنید .

در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یادآوردن آن را مصرف نمائید ولی اگر تا نوبت بعدی کمتر از دو ساعت فاصله باشد از مصرف آن خودداری کنید .

سردرد عارضه عادی نیترات هاست که با ادامه درمان کاهش می یابد در صورت تداوم یا تشدید سردرد به پزشک مراجعه نمائید .

پیش از قطع مصرف دارو به پزشک مراجعه کنید ممکن است کاهش تدریجی مقدار مصرف دارو مورد نیاز باشد .

* بلوک کننده های گیرنده های بتا ( پروپرانول ؛ آتنولول )

این داروها با اثرات ضدآنژین صدری ؛ ضدآریتمی ، کاهنده فشارخون ، پیش گیری کننده از آنفارکتوس مجدد ، پیش گیری کننده از سردردهای عروقی ، درمان کمکی اضطراب مورد مصرف قرار می گیرند .

این داروها اثرات اعصاب سمپاتیک را با رقابت در اتصال به گیرنده های بتا مسدود می کنند . گیرنده های بتا در بدن دو دسته اند :

گیرنده های بتا یک که این گیرنده ها در نسوج قلب وجود دارند .

گیرنده های بتا دو که در بافتهای دیگری به جز قلب ( مثلاً در ریه ) یافت می شوند .

برخی از این داروها بصورت انتخابی فقط بر روی بتا یک اثر می کنند و برخی بطور غیرانتخابی تمام گیرنده های بتا را مسدود می نمایند و برخی از این داروها با مقادیر کم گیرنده های بتا یک را مسدود و با اقزایش مقدار دارو شروع به انسداد گیرنده های بتا دو می نمایند .

نکات قابل توصیه :

این دارو در صورتیکه ضربان قلب کمتر از ۴۵ ضربه در دقیقه باشد یا فشار خون کمتر از ۱۰۰ میلیمتر جیوه باشد منع مصرف دارد .

در صورت قطع ناگهانی مصرف این دارو خطر تشدید آنژین – آنفارکتوس میوکارد و بی نظمی ضربان قلب وجود خواهد داشت .

در صورت بروز افسردگی روانی ناشی از این دارو بخصوص پروپرانول مصرف این دارو باید قطع شود .

در صورتیکه بعد از یک دوره درمان لازم است مصرف دارو قطع شود باید به تدریج و حداقل طی ۳ روز تا دو هفته صورت بگیرد .

ممکن است در حین مصرف این داروها به محدودیت مصرف نمک در رژیم غذایی ویا کاهش وزن   نیاز باشد .

این داروها زیادی فشارخون را درمان نمی کنند بلکه آن را کنترل می نمایند و ممکن است مصرف آن تا پایان عمر ضروری باشد .

مصرف دارو را حتی اگر احساس بهبودی گردید ادامه دهید و به دستورات پزشک معالج توجه نمائید .

در بیماران مبتلا به دیابت ، با مصرف  این دارو ممکن است گاهی غلظت قندخون افزایش یابد .

این داروها را می توان هم با غذا و هم با معده خالی میل نمود .

تاريخ : ۱۳۸٩/٢/۳٠ | ۸:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : میربلوچزهی | نظرات ()

 

بـرای رسـیدن بـه تشـخیص صحـیح و کامـل بیمـاری هـای قلبـی غـالباً بـاید از ۶ روش مخـتلف استفاده شود:

تاریخچه بیماری

معاینه فیزیکی

الکتروکاردیوگرام (نوار قلبی)

رادیوگرافی قفسه سینه

معـاینات بـی خطـر (الکتـروکاردیـوگرام، اسکن رادیو ایزوتوپ و سایر آزمایش های غیرتهاجمی)

گاه آزمایش های تهاجمی و اختصاصی قلب از قبیل کاتتریزاسیون قلب یا آنژیوگرافی

اگر بخواهیـم بهتـرین نتیجـه را بدسـت آوریم باید هر یک از ۶ تکنیک را مستقل از دیگری بکار برد و در ضمن اطلاعاتی را که به کمک سایر تکنیک ها بدست آمده همواره بخاطر سپرد. فقط به این طریق می توان مانع از این شد که یک یافته جزئی ولی بی نهایت مهم نادیده گرفته شود. برای مثال در هر بیمار مشکوک به بیماری قلبی باید الکتروکاردیوگرام تهیه شود. گاهی اوقات الکتروکاردیوگرام کلید اصلی برای رسیدن به تشخیص صحیح علت بیماری است، مانند مشاهده اختلال هدایت دهلیزی بطنی در الکتروکاردیوگرام بیماری که سنکوپ های غیرقابل تفسیری دارد و سایر روش های تشخیص نکته غیرطبیعی نشان نمیدهد.

از طرف دیگر چنانچه الکتروکاردیوگرام با نتایج سایر روش های معاینه بدقت توام شود موجب تکمیل و تأیید اطلاعات لازم می گردد.

به این ترتیب آگاهی از وجود صدای خاص در هنگام دیاستول در نوک قلب بیمار موجب جلب توجه به امواج P در الکتروکاردیوگرام می گردد و اگر از نظر الکتروکاردیوگرافی تشخیص بزرگی دهلیز چپ داده شود این حدس تقویت می گردد که صدای ناشی از تنگی دریچه میترال است. الکتروکاردیوگرام جزء پرارزش و لازمی برای هر معاینه قلب و عروق است.

با وجود این بجز در مورد تشخیص بی نظمی های ریتم قلب، الکتروکاردیوگرام بندتر موجب تشخیص خاصی می شود. چنانچه یافته غیرطبیعی دیگری وجود نداشته باشد نباید به تفسیر تغییـرات الکتـروکاردیـوگرافیک پـرداخت. حدود طبیعی تغییرات الکتروکاردیوگرافیک وسیع بوده و به علاوه عوامل خارج قلبی متعددی مانند سن، شکل بدن و غلظت الکترولیت های سرم تغییراتی در آن ایجاد می کند.

بـرای تهیـه شـرح حـال بیمـاری که مـرض قلبـی شـناختـه شـده یا مشـکوکی دارد تـوجه خاص بـه سـابقه فـامیـلی ضـروریسـت. در بسـیاری از انـواع بیـمـاری هـای قلـبی شــیوع فـامیلـی به وفور دیده می شود. انتقال ارثی نیز امکان دارد بیماری ضخیم شدگی عضله قلبی “کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک” و یا “مارفان”، ممکن است مطرح گردد.

بیمـارانی که فشـارخـون بـالای اولیـه دارنـد یا آنهـایی که تصـلب شـرائین “آترواسکلروز” دارند، نقـش توارث چندان آشکار نبوده، معهـذا اهمیـت قـابل توجـهی دارد. بـعلاوه فاکتـورهای ارثی در چگونگی پاسخ عضله قلب به افزایش بار قلبی عروقی (مثل فشار خون بالا یا ضایعه دریچه ای) نیز دخالت می کند. تجمع فامیلی بیماری های قلب و عروق تنها ناشی از مبانی ارثی نبوده، بلکه به عادت خانوادگی، رژیمی یا رفتاری نیز بستگی دارد.

برای تعیین شدت اختلال عملی در بیماران قلبی لازمست تعیین نمائیم که حد دقیق فعالیت و میزان فعالیت ممکن قبل از بروز علائم چه اندازه است. بنابراین اگر بعد از صعود از دو ردیف طولانی پله تنگی نفس ظاهر شود اختلال عملی موجود کمتر از هنگامی است که تنگی نفس بعد از برداشتن چند قدم در زمین مسطّح پیدا می شود. میزان فعالیت بدنی بیمار را به هنگام کار و تفریح نیز باید در نظر گرفت. تنگی نفس بعد از دو ردیف پله در یک دونده دو ماراتن وضعیت بسیار بدتر از تنگی نفس فرد عادی دارد که مسافت کمتری را طی کند. همینطور باید توجه دقیقی در تاریخچه بیماری نسبت به رژیم درمانی داشت. برای مثال باقیماندن یا پیدایش ورم در بیماری که محدودیت شدید مصرف نمک داشته و میزان مناسب دیژیتال و داروهای مدرّ نیز مصرف می کند تفاوت کلی با مواردی دارد که ورم در غیاب این درمان ها دیده می شود

تاريخ : ۱۳۸٩/٢/٢٩ | ٥:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : میربلوچزهی | نظرات ()

 

قلب یک تلمبه عضلانی است که در سینه قرار دارد و بطور مداوم در حال کار کردن و تلمبه زدن است. قلب بطور شبانه روزی خون را به سرتاسر بدن تلمبه می‌کند. در حدود ۱۰۰۰۰۰ بار در روز قلب ضربان می‌زند. برای اینکه قلب بتواند این کار سنگین را انجام دهد نیاز دارد که توسط شریانهای کرونری ، به عضله خودش هم خونرسانی مناسبی صورت پذیرد.
آناتومی قلب

این عضو مخروطی شکل بصورت کیسه‌ای عضلانی تقریبا در وسط فضای قفسه سینه (کمی متمایل به جلو و طرف چپ) ابتدا در دل اسفنج متراکم و وسیعی مملو از هوا یعنی ریه‌ها پنهان شده و سپس توسط یک قفس استخوانی بسیار سخت اما قابل انعطاف مورد محافظت قرار گرفته است. ابعاد قلب در یک فرد بزرگسال حدود ۶×۹x12 سانتیمتر و وزن آن در آقایان حدود ۳۰۰ و در خانمها حدود ۲۵۰ گرم (یعنی حدود ۰٫۴ درصد وزن کل بدن) می‌باشد.

قلب توسط یک دیواره عضلانی عمودی به دو نیمه راست و چپ تقسیم می‌شود. نیمه راست مربوط به خون سیاهرگی و نیمه چپ مربوط به خون سرخرگی است. هر یک از دو نیمه راست و چپ نیز مجددا بوسیله یک تیغه عضلانی افقی نازکتر به دو حفره فرعی تقسیم می‌شوند.

 

 حفره های بالایی که کوچکتر و نازکتر هستند بنام دهلیز موسوم بوده و دریافت کننده خون می‌باشند. حفره‌های پایینی که بزرگتر و ضخیم‌ترند بطن های قلبی هستند و خون دریافتی را به سایر اعضاء بدن پمپ می‌کنند. پس قلب متشکل از چهار حفره است: دو حفره کوچک در بالا (دهلیزهای راست و چپ ) و دو حفره بزرگ در پایین (بطنهای راست و چپ).
شریانهای کرونری
شریانهای کرونری از آئورت بیرون می‌آیند. آئورت ، شریان یا سرخرگ اصلی بدن می‌باشد که از بطن چپ ، خون را خارج می‌سازند. شریانهای کرونری از ابتدای آئورت منشا گرفته و بنابراین اولین شریانهایی هستند که خون حاوی اکسیژن زیاد را دریافت می‌دارند. دو شریان کرونری (چپ وراست ) نسبتا کوچک بوده و هر کدام فقط ۳ یا ۴ میلیمتر قطر دارند.

این شریانهای کرونری از روی سطح قلب عبور کرده و در پشت قلب به یکدیگر متصل می‌شوند و تقریبا یک مسیر دایره‌ای را ایجاد می‌کنند. وقتی چنین الگویی از رگهای خونی قلب توسط پزشکان قدیم دیده شد، آنها فکر کردند که این شبیه تاج می‌باشد به همین دلیل کلمه لاتین شریانهای کرونری (Coronary یعنی تاج) را به آنها دادند که امروزه نیز از این کلمه استفاده می‌شود.

 

از آنجایی که شریانهای کرونری قلب از اهمیت زیادی برخوردار هستند، پزشکان تمام شاخه‌ها و تغییراتی که می‌تواند در افراد مختلف داشته باشد را شناسایی کرده‌اند. شریانهای کرونری چپ دارای دو شاخه اصلی می‌باشد که به آنها اصطلاحا نزولی قدامی و شریان سیرکومفلکس یا چرخشی می‌گویند و این شریانها نیز به نوبه خود به شاخه‌های دیگری تقسیم می‌شوند.
این شریانها ، باعث خونرسانی به قسمت بیشتر عضله بطن چپ می‌شوند. بطن چپ دارای عضلات بیشتری نسبت به بطن راست می‌باشد زیرا وظیفه آن ، تلمبه کردن خون به تمام قسمتهای بدن است. شریانهای کرونری راست ، معمولا کوچکتر بوده و قسمت زیرین قلب و بطن راست را خونرسانی می‌کند .

 

وظیفه بطن راست تلمبه کردن خون به ریه‌ها می‌باشد. شریانهای کرونری دارای ساختمانی مشابه تمام شریانهای بدن هستند اما فقط در یک چیز با آنها تفاوت دارند که فقط در زمان بین ضربانهای قلب که قلب در حالت ریلکس و استراحت قرار دارد، خون دراین شریانها جریان می‌یابد.

وقتی عضله قلب منقبض می‌شود، فشار آن به قدری زیاد می‌شود که اجازه عبور خون به عضله قلب را نمی‌دهد، به همین دلیل قلب دارای شبکه موثری از رگهای باریک خونی است که تمام نیازهای غذایی و اکسیژن رسانی آن را به خوبی برآورده می‌کند.

 

 در بیماران کرونری قلب ، شریانهای کرونری تنگ و باریک می‌شوند و عضلات قلب از رسیدن خون و اکسیژن به اندازه کافی محروم می‌گردند. (مانند هنگامی که که یک لوله آب به دلایل مختلفی تنگ شود و نتواند به خوبی آبرسانی کند).

 در این صورت ، در حالت استراحت ممکن است اشکالی برای فرد ایجاد نشود ،, اما وقتی که قلب مجبور باشد کار بیشتری انجام دهد و مثلا شخص بخواهد چند پله را بالا برود، شریانهای کرونری نمی‌توانند بر اساس نیاز اکسیژن این عضلات ، به آنها خون و اکسیژن برسانند و در نتیجه شخص در هنگام بالا رفتن از پله‌ها دچار درد سینه و آنژین قلبی می‌گردد.

در چنین مواقعی اگر فرد کمی استراحت کند، درد معمولا از بین خواهد رفت. اگر یک شریان کرونری به علت مسدود شدن آن توسط یک لخته خون ، به طور کامل جلوی خونرسانی‌اش گرفته شود، قسمتی از عضله قلب که دیگر خون به آن نمی‌رسد، خواهد مرد و این یعنی سکته قلبی.

تاريخ : ۱۳۸٩/٢/٢٩ | ٥:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : میربلوچزهی | نظرات ()
 
 
 1 – بیماران اورژانس  با تشکیل پرونده به بخش مراجعه میکنند.

2 – بیماران با معرفی نامه از درمانگاه یا مطب پزشک قلب در صورت خالی بودن تخت

و با تشکیل پرونده  به بخش مراجعه میکنند.

3 – بیماران انتقالی از سایر بخشهای بیمارستان
 
امکانات درمانی
 
 
دستگاه الکتروشوک ١عدد – دستگاهECG     1 عدد – گلوکومتر 1 عدد –
اتوسکوپ 1 عدد –  -  ساکشن سانترال 6 عدد – ساکشن سیار 1 عدد –
مانومتر سانترال 6 عدد – مانومتر سیار 1 عدد – مانیتور ۶ عدد –
 دستگاه انفوزیون پمپ ۴ عدد – – دستگاه پیس اکسترنال ١ عدد –
 فشارسنج سانترال 6 عدد – فشارسنج سیار 2 عدد – ترالی اورژانس 1 عدد
 – ست پانسمان 2 عدد – ست    تراکوستومی   1 عدد
 
 
کادر درمانی
 

پزشک متخصص قلب                    ١ نفر  

سرپرستار                                  1 نفر
پرستار                                      ٧ نفر
بهیار                                        1 نفر
تاريخ : ۱۳۸٩/٢/٢۸ | ۳:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : میربلوچزهی | نظرات ()

 

بیماری کرونر قلبی به صورت مشکلاتی از قبیل دردهای آنژینی و انفارکتوس (حمله قلبی) بروز می‌کند. آنچه که سبب بروز بیماری قلبی می‌شود، تشکیل تدریجی رسوب‌های چربی یا پلاک‌ها در لایه داخلی دیواره سرخرگ‌ها می‌باشد. این رسوب‌ها سبب محدودکردن عبور خون می‌شوند که این پدیده را تصلب شرایین یا سخت شدن رگ‌ها (آترواسکلروز) می‌نامند.

در این بیماری هیچ علامت واضحی وجود ندارد‌‌، اما این تا هنگامی‌ است که آسیب به سرخرگ‌ها آنقدر جدی شود که جریان خون به قلب محدود شده و سبب بروز درد شود. مسدود شدن کامل یک سرخرگ خون‌رسان به قلب، منجر به حمله قلبی ناگهانی و کشنده می‌شود. روش‌های متداول جهت پیشگیری از تصلب شرایین شامل کاهش فشارخون، دریافت رژیم غذایی کم‌چربی، کاهش وزن اضافی و ترک سیگار می‌باشد. به برخی افراد نیز جهت کاهش کلسترول خون، دارو داده می‌شود.

تحقیقات نشان می‌دهند که ارتباط مستقیمی‌‌ میان رژیم غذایی و بیماری قلبی وجود دارد و با دریافت یک رژیم غذایی سالم می‌توان سلامتی قلب و دستگاه گردش خون را حفظ کرد.

چه غذاهایی برای قلب مفید هستند؟

کلم برگ، کلم قرمز، گل کلم، کلم بروکسل، بروکلی، ‌شلغم، چغندر، اسفناج، مارچوبه، لوبیا سبز، نخود سبز، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، نخود خشک و عصاره مخمر دارای ویتامین‌های گروه ب خصوصا اسیدفولیک هستند. تحقیقات متعددی نشان داده‌اند که اسید فولیکی که بطور طبیعی در مواد غذایی یافت می‌شود، می‌تواند سبب کاهش ماده‌ای در خون به نام هموسیستئین شود و به این ترتیب از ابتلا به تصلب شرایین پیشگیری کند. دانشمندان بر این باور هستند که این ماده مستقیما به دیواره رگ‌ها آسیب می‌رساند و سبب تشکیل رسوب‌های چربی می‌شود. تخمین زده شده است که افزایش دریافت روزانه اسید فولیک به میزان 100 میکروگرم، سبب کاهش مرگ‌ مرتبط با بیماری های قلبی به میزان 7 درصد  در مردان و 5 درصد در زنان می‌شود.

در جوامعی که مصرف کننده مقادیر فراوانی از ماهی‌های روغنی هستند، مشاهده شده است که شیوع بیماری‌های کرونر قلبی کمتر از جوامعی است که مقدار خیلی کمی‌ ماهی مصرف می‌کنند. ماهی‌های روغنی از قبیل ماهی آزاد و سایر ماهی‌ها از قبیل قباد، حلوا، شیر، کیلکا، و اوزون‌برون دارای اسیدهای چرب مفید می‌باشند.  دانشمندان معتقد هستند که این مواد باعث کاهش خطر انعقاد خون و همچنین ممانعت از افزایش چربی‌های مضر خون می‌شوند.

مصرف ماهی حداقل 3 بار در هفته، برای افرادی که دارای سابقه بیماری قلبی و همچنین افرادی که مایل به پیشگیری از ابتلا به این بیماری هستند توصیه می‌شود.

جو دوسر، حبوبات، سیب و گلابی غنی از فیبر محلول هستند که به کاهش سطوح کلسترول خون کمک می‌کنند. ‌سیر نیز اثر مشابهی دارد. افزایش کلسترول خون، به خصوص ال دی ال (کلسترول بد)، یکی از عوامل خطر عمده در بروز تصلب شرایین است. مصرف منظم چنین غذاهایی به کاهش ال دی ال کمک می‌کند.

روغن زیتون، ‌روغن کانولا، مغزها و دانه‌ها حاوی نوعی از اسیدهای چرب به نام موفا هستند که به کاهش سطح ال دی ال کمک می‌کنند.

میوه‌ها و سبزی‌ها حاوی ویتامین‌های آنتی اکسیدان (ضد سرطان)، مواد معدنی و مواد مغذی مفیدی هستند که سبب متوقف‌کردن آسیب ناشی از عمل مواد سرطان‌زا به دیواره سرخرگ‌ها می‌شوند.

مصرف حداقل روزانه 3 واحد از این غذاها توصیه می‌شود. سه چهارم لیوان آب میوه یا سبزی‌ها به عنوان یک واحد محسوب می‌شود که معادل یک عدد میوه متوسط یا یک لیوان سبزی خرد شده خام یا نصف لیوان پخته است.

از چه غذاهایی باید پرهیز کنیم؟

گوشت و فرآورده‌های آن، لبنیات پرچربی و کره، ‌غنی از نوعی چربی هستند که باعث افزایش سطح ال دی ال  در خون می‌شوند. مصرف این غذاها را باید به حداقل رساند.

همچنین مصرف کیک و بیسکویت به علت نوع چربی بکار رفته در آن‌ها سبب افزایش سطح ال دی ال   می‌شود.

انواع غذاها و سوپ‌های آماده مصرف و یا کنسرو شده، ‌غذاهای بیرون از منزل، سوسیس و کالباس و گوشت‌های نمک سود شده و بطور کلی گوشت و فرآورده‌های آن و همچنین تنقلات شور، سرشار از نمک (سدیم کلراید) هستند. دریافت زیاد سدیم با فشارخون بالا ارتباط دارد که از عوامل خطر جدی در بروز بیماری قلبی می‌باشد. کاهش مصرف این نوع غذاها و نمک طعام سر سفره به کاهش فشارخون کمک می‌کند.

چند نکته:

به سیگاری‌ها توصیه می‌شود که به ترک سیگار مبادرت ورزند زیرا نیکوتین سبب افزایش ضربان قلب، افزایش فشارخون و افزایش نیاز بافت قلب به اکسیژن می‌شود. با مصرف سیگار توانایی خون در حمل اکسیژن کاهش می‌یابد. عوامل سرطان‌زای دود سیگار به دیواره سرخرگ‌ها آسیب می‌رسانند. استراحت و شل‌کردن عضلات، ‌جهت کاهش میزان استرس لازم است. استرس از طریق افزایش هورمون‌های استرس (از جمله آدرنالین) سبب تولید و افزایش کلسترول می‌شود.

تاريخ : ۱۳۸٩/٢/٢٧ | ٩:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : میربلوچزهی | نظرات ()

اطلاعات اولیه

توضیح کلی
آریتمی عبارت است از وجود نامنظمی در ضرباهنگ ضربان قلب . در ایجاد این نامنظمی عضله قلب و رشته های عصبی که پیام های لازم برای هماهنگی انقباضات عضله قلب را در قلب انتقال می دهند دخالت دارند و نامنظمی های ضرباهنگ قلب می توانند در هر سنی رخ دهند، اما در سنین بالاتر از 65 سال شیوع بیشتری دارند. البته تقریباً تمام افراد بزرگسال مقداری نامنظمی ضربان قلب دارند.
علایم شایع
احساس ضربان قلب . این حالت ربطی به نوع نامنظمی ندارد و ممکن است در اثر جا افتادن ضربان قلب ؛ همیشه تند، کند یا نامنظم بودن آن ؛ یا تغییر ناگهانی ضرباهنگ رخ دهد.
تنگی نفس
غش کردن یا ضعف ناگهانی
غالباً بدون علامت است .
علل
بیماری قلبی ، مثل تب روماتیسمی ؛ بیماری مادرزادی قلب ؛ کاردیومیوپاتی ؛ سابقه حمله قلبی ؛ یا التهاب عضله قلب
بیماری های غدد درون ریز، خصوصاً بیماری های تیرویید و غدد فوق کلیوی
اختلال آب و الکترولیت ، خصوصاً خیلی کم یا خیلی زیاد بودن غلظت پتاسیم خون
اثرات جانبی بعضی از داروها، خصوصاً دیژیتال ، مسدودکننده های بتا آدرنرژیک ، داروهای محرک ، و دیورتیک ها (ادرارآورها)
مصرف زیاده از حد بعضی از داروها و مواد، مثل ضدافسردگی ها، ماری جوانا و کوکایین
اثرات بعد از عمل جراحی قفسه سینه یا قلب
عوامل افزایش دهنده خطر
استرس
بیماری مزمن کلیه
بالا بودن فشارخون
مصرف برخی از داروها، مثل کافئین ، آمفتامین ها و بسیاری از داروهای ضدسرفه و سرماخوردگی
سیگار کشیدن
خستگی ، کار زیاد یا کمبود خواب
پیشگیری
اگر شما دچار هرگونه بیماری که در فهرست علل یا عوامل افزایش دهنده خطر ذکر شد هستید، برنامه درمان آن بیماری را به دقت پیگیری کنید. اگر قرار است دارویی برای آن بیماری مصرف شود، باید سطح خونی دارو و الکترولیت ها مرتباً کنترل شوند.
عواقب مورد انتظار
اکثر اختلالات ضرباهنگ قلب را می توان با درمان کنترل کرد. اگر نامنظمی ضربان قلب خیلی به طور گاهگاهی رخ دهد، هیچ درمانی احتیاج ندارد چون بی خطر است .
بعضی از انواع نامنظمی ها ضربان قلب مرگبار هستند مگر این که فوراً عملیات احیا انجام شود. عملیات احیا را یاد بگیرید، خصوصاً اگر فردی در خانواده یا همسایگی شما بیماری قلبی دارد.
عوارض احتمالی
غش کردن
نارسایی احتقانی قلبی
مرگ در اثر ایست قلبی طول کشیده (بیش از 6-3 دقیقه ).
تشکیل لخته در قلب ، که با حرکت در جریان خون موجب مسدود شدن سرخرگ ها در نقاط دیگر بدن می شود.
درمان

اصول کلی
بررسی های تشخیصی ممکن است شامل موارد زیر باشند: نوار قلب ، استفاده از دستگاه هولتر (نوار قلب 24 ساعته )، اسکن رادیواکتیو با تکنسیم 99، آنژیوگرافی (عکسبرداری از رگ ها با اشعه ایکس به کمک تزریق ماده حاجب در رگ ها)، و اندازه گیری آنزیم های رها شده از عضله قلب آسیب دیده در خون
ممکن است نیاز به شوک الکتریکی مختصر برای برگرداندن ضرباهنگ قلب به حالت طبیعی وجود داشته باشد. این کار ممکن است در بیمارستان یا مرکز جراحی سرپایی انجام شود.
جراحی برای تصحیح بعضی از مشکلات قلبی (بای پاس سرخرگ های قلب ، تعویض دریچه آسیب دیده ، یا تعبیه دستگاه ضربان ساز).
روان درمانی یا مشاوره ، اگر استرس یک عامل مهم باشد.
همیشه یک دست بند یا گردن آویز که نشاندهنده نوع بیماری شما و داروهای مورد استفاده باشد به همراه داشته باشید.
در مورد نامنظمی ضرباهنگ قلب خود و خطر بروز عوارض ناشی از آن اطلاعات کسب کنید.
داروها
داروهای ضدنامنظمی ضربان قلب . شاید لازم باشد چندین داروی مختلف مورد استفاده قرار گیرد تا معلوم شود کدام یک مؤثرتر است . در مورد بعضی از انواع نامنظمی ضربان قلب (مثل فیبریلاسیون دهلیزی ) نیاز به مصرف داروهای ضد انعقادی وجود دارد.
فعالیت
با روبه بهبود گذاشتن علایم ، اکثر فعالیت های روزمره را از سر گیرید. در مورد برنامه ورزشی مناسب شما با پزشک خود مشورت کنید.
رژیم غذایی
در صورت مصرف برخی از داروهای قلبی ، نیاز به دریافت پتاسیم بیشتر وجود دارد. پتاسیم عمدتاً در مرکبات ، موز، زردآلود یا هلوی خشک شده ، کشمش ، عدس ، و غلات با سبوس یافت می شود.
از نوشیدنی های کافئین دار، مثل قهوه ، چای ، کولا یا شکلات ، پرهیز کنید.
در این شرایط به پزشک خود مراجعه نمایید
اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم نامنظمی ضرباهنگ قلب را دارید.
اگر دچار علایم جدید و غیر قابل توجیه شده اید. داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

تاريخ : ۱۳۸٩/٢/٢٧ | ۸:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : میربلوچزهی | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.