پیس میکر چیست؟

 

به معنی تولید کننده ضربان قلب می باشد اگر سیستم هدایتی قلب به هر دلیلی دچار اختلال شود تحریک هیوکالد از منبع خارجی امکان پذیر است که این کار توسط ژنراتوری صورت می گیرد که آن را پیس میکر گویند .
 
ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳۸٩/۳/٢٧ | ٦:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : میربلوچزهی | نظرات ()

مکانیسم شوک الکتریکی:

در فاصله چند هزارم ثانیه انرژی الکتریکی با ولتاژ بالا تخلیه کرده که باعث دپولاریزاسیون تمام سلولهای قلبی شده وسپس رپولاریزاسیون وبدنبال ان به گره سینوسی اجازه ضربان سازی داده میشود

دفیبریلاسیون

دیس ریتمی: تاکی کاردی بطنی بدون نبض-فیبریلاسیون بطنی
وارد کردن مقدار زیاد انرژی به سلول قلبی که بصورت غیر سینکرونایز تخلیه میشوددر دیس ریتمی که بیمار نبض ندارد و تاکی کارد است در موارد اورژانسی بکار میرود
کاردیو ورژن
وارد کردن شوک الکتریکی سینکرونایز (هماهنگ با کمپلکس بطنی) با انرژی کمتر جهت ختم دیس ریتمی در موارد غیر اورژانس را به ان کاردیوورژن گویند
در دیس ریتمی :تاکی کاردی بطنی با نبض-تاکی کاردی فوق بطنی- فیبریلاسیون دهلیزی- غیر قابل درمان با دارو
اندیکاسیون الکتروشوک

· ختم تاکی اریتمی مقاوم به درمان

· ختم تاکی اریتمی بطنی و فیبریلاسیون بطنی

· دیس ریتمی ها با اختلال همودینامیک مقاوم به درمان

· در برادی اریتمی و اسیستول شوک معنی ندارد

روش انجام شوک الکتریکی

انتخاب پدال مناسب
محل قرار گیری صحیح پدال
تماس کافی پدال با قفسه سینه
انتخاب صحیح انرژی
پدال بزرگسالان طول 13 سانتیمتر است و در کودکان 8 و در نوزادان 4 سانتیمتر است
محل قرار گیری پدال یکی ناحیه نوک (اپکس )قلب پنجمین فضای بین دندهای در خط قدامی زیر بغلی(انتریور اگزیلاری)چپ و دیگری در طرف راست استرنوم در دومین فضای بین دندهای در ست زیر کلاویکول در راستای محور الکتریکی قلب
پدال باید با فشاری حدود 11 کیلوگرم (25پوند) روی قفسه سینه فشرده شود و سطح پدال با ژل اغشته گردد تا باعث سوختگی پوست نشود
انتخاب صحیح انرژی الکتریکی (در دیس ریتمیی که بدنبال ان بیمار ارست کرده مانند تاکی کاردی بدون نبض وفیبریلاسیون بطنی باید انرژی بالا 360 ژول شوک داد )
نکات ایمنی

ü باید اطمینان یابیم که دیگران با بیمار و یا تخت بیمار تماس ندارند و شوک را اعلام کنیم

ü بهتر است برای جلوگیری از انفجار جریان اکسیژن را قطع کنیم


کاردیورژن

رضایت نامه از بیمار
بررسی الکترولیت
بهتر است چند ساعت قبل ناشتا باشد
توضیح پروسیجر به بیمار تا اضطراب کم شود
اماده کردن ترالی احیا
مانیتورینگ بیمار
کنترل علائم حیاتی
گاه سلول میوکارد به شوک خوب جواب نمی دهد که باید اصلاح اب و الکترولیت و هیپوکسی و هیپوترمی و اصلاح اسید و باز انجام شود تا شوک بهتر اثر کند
حین شوک با کنترل مانیتور و نبض بیمار احیای قلبی ریوی فراموش نشود
در فیبریلاسیون نرم ابتدا با دادن ادرنالین انرا به فیبریلاسیون خشن تبدیل کرده و سپس شوک میدهیم
سرعت عمل در شوک دادن در فیبریلاسیون بطنی مهم است که باعث نجات بیمار میشود
· علائم برگشت بیمار

بر گشت ریتم سینوسی
برگشت نبض کاروتید
فشار خون کافی
عوارض شوک: امبولی-فیبریلاسیون بطنی-سوختگی پوست
الگوریتم درمان فیبریلاسیون بطنی
کنترل نبض و مانیتورینگ بیمار
در صورت اطمینان دفیبریلاسیون با میزان 360 ژول شوک
در صورت عدم جواب مجدادا شوک
در صورت عدم جواب عملیات احیای قلب ریوی
گرفتن ورید
دادن داروهای انتی اریتمیک مثل لیدوکائین -برتیلیوم ادرنالین
مجدادا شوک
الگوریتم درمان اسیستول

احیای قلبی ریوی
گرفتن ورید
دادن داروی ادرنالین و اتروپین
اینتوبه کردن بیمار
اصلاح اسید و باز
گذاشتن پیس میکر
در صورتیکه اسیستول تبدیل به فیبریلاسیون شد شوک میدهیم

تاريخ : ۱۳۸٩/۳/۱٦ | ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : میربلوچزهی | نظرات ()
فهرست داروهای قفسه ترالی اورژانس درمانگاه ها و ترالی اورژانس بیمارستان 
 

 

 

ردیف

آمپول / ویال

تعداد

ردیف

آمپول / ویال

تعداد

ردیف

نام دارو

تعداد

1

آتروپین *

5

16

ترامادول *

5

31

سولفات منیزیم *

2

2

اپی نفرین *

5

17

ویتامبن

B6 300

5

32

Na CL *

2

3

دیازپام

5

18

ویتامین

K1

5

33

گلوکز 20%

2

4

فنوباربیتال *

3

19

هیوسین

5

34

گلوکز 50%

2

5

فنی توئین

3

20

متوکلوپرامید

5

35

محلول نمکی

5

6

هیدروکورتیزون

5

21

پروژسترون

5

36

محلول رینگر

5

7

دگزامتازون

5

22

آب مقطر

5

37

محلول نیم نرمال

5

8

آمینوفیلین *

5

23

نالوکسان *

5

38

محلول قندی 5%

5

9

کلسیم گلوکونات *

5

24

هپارین *

2

39

شیاف استامینوفن

5

10

لیدوکائین *

5

25

دوپامین *

2

40

قطره تتراکائین

2

11

فوروزماید *

5

26

دوبوتامین *

2

41

پرل

TNG

20

12

رانیتیدین

5

27

TNG *

2

42

اسپری لیدوکائین

1

13

کلروپرومازین

5

28

وراپامیل *

2

43

سوسپانسیون

AL Mg

1

14

هالوپریدول *

5

29

انسولین رگولار*

2

44

پماد سیلور سولفادیازین یا پماد سوختگی

1 قوطی

2 عدد

15

بی پریدین *

5

30

KCL*

2

     

۱- داروهای مخدر(مرفین، پتیدین و پنتازوسین) فقط توسط مراکز بیمارستانی دولتی و خصوصی به فهرست افزوده میگردد.
۲- تهیه داروهای فهرست توسط درمانگاههای بخش خصوصی از طریق هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی مربوطه توسط داروخانه های بیمارستانی دولتی یا داروخانه های خصوصی امکانپذیر می باشد.
۳- تغییر در تعداد داروی ذخیره مراکز اورژانس بیمارستانی با توجه به بار مراجعه بیماران و پس از تایید توسط کمیته دارو و درمان بیمارستان قابل انجام است.
۴- داشتن امکانات مراقبتی برای داروهایی که در فهرست با علامت (*) مشخص شده اند الزامی است.
۵- نظارت و کنترل داروهای اورژانس در درمانگاههای فاقد داروخانه بر عهده مسئول فنی واجد شرایط درمانگاه با هماهنگی و نظارت دانشگاه علوم پزشکی مربوطه خواهد بود.

 

داورهای ترالی احیاء

 

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳۸٩/۳/۱٥ | ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : میربلوچزهی | نظرات ()

سکته قلبی ( MI )

تعریف   

یک حمله قلبی (سکته قلبی) زمانی رخ می دهد که یک منطقه از عضله قلب به علت  نرسیدن اکسیژن کافی به آن محل دچار صدمه دائمی یا مرگ شود.

علل،شیوع ،و عوامل خطر   

بیشتر حملات قلبی توسط یک لخته که یکی از رگهای کرونر را مسدود می کند (رگهای خونی که خون و اکسیژن را به عضله قلب می رسانند) ایجاد می شوند.لخته معمولاًدر یک رگ کرونر که قبلاً بعلت تغییرات آترواسکلروز باریک شده ،تشکیل می شود.پلاک آترواسکلروزی داخل دیواره رگ گاهی ترک بر می دارد و این امر تشکیل لخته را ،که ترومبوز نیز نامیده می شود،شروع می کند.

لخته درون  رگ کرونری جریان خون و اکسیژنرسانی به عضله قلبی را مختل می کند،که سبب مرگ سلولهای قلبی در آن ناحیه می شود.ماهیچه قلبی آسیب دیده توانایی خود برای انقباض را از دست می دهد،و عضله قلبی باقیمانده برای جبران منطقه آسیب دیده واردعمل خواهد شد.

گاهی ،استرس شدید ناگهانی می تواند یک حمله قلبی را شروع کند.

تخمین دقیق شیوع حملات قلبی دشوار است زیرا حدود ۲۰۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ بیمار هر ساله در آمریکا قبل از رسیدن به خدمات پزشکی می میرند.تخمین زده می شود که تقریباً ۱ میلیون بیمار هر ساله با حمله قلبی به بیمارستان مراجعه می کنند.

عوامل خطر برای بیماری عروق کرونرو حمله قلبی شامل:

سیگار

فشار خون بالا

چربی زیاد رژیم غذایی

کنترل نامناسب کلسترول خون ،بویژه LDL (“کلسترول بد”) بالا و HDL (“کلسترول خوب”)پایین

بیماری قند خون

جنس مذکر

سن

وراثت

بسیاری فاکتورهای خطر نامبرده به اضافه وزن مربوط است.

عوامل خطر جدید تری برای بیماری عروق کرونر در چند سال گذشته مشخص شده اند.این عوامل شامل هموسیستئین بالا ،CRP (C-reactive protein)،و سطح فیبرینوژن است. هموسیستئین یک اسید آمینه است. CRP با واکنشهای التهابی مرتبط است،و فیبرینوژن یک جزء سیستم انعقادی خون است. هموسیستئین بالا با مشتقات اسید فولیک قابل درمان است.تحقیقات همچنان در مورد ارزش عملی این فاکتورهای جدید ادامه دارد.

حملات قلبی مسئول ۱ از هر ۵ مرگ می باشد.این بیماری یک علت عمده مرگ ناگهانی در بالغین است.

علائم   

درد سینه پشت جناق(استخوان وسط سینه) یک علامت عمدۀ حملۀ قلبی است،ولی در بسیاری افراد ،بخصوص در افراد مسن و بیماران دیابتی درد ممکن است ناچیز یا حتی اصلاً وجود نداشته باشد(بنام “حملۀ قلبی خاموش”).اغلب درد از ناحیه سینۀ شما به بازوها یا شانه؛گردن؛دندانها؛ فک؛ شکم یا پشت انتشار می یابد.گاهی اوقات درد تنها در یکی از این نواحی احساس می شود .

درد بطور معمول بیش از ۲۰ دقیقه طول می کشد و کاملاً با استراحت یا نیتروگلیسرین برطرف نمی شود،در حالیکه درد آنژین با هردو برطرف می شود.

درد ممکن است شدید و زیاد یا خفیف و نامشخص باشد.درد به صورتهای زیر احساس می شود:

حالت فشاری یا چیز سنگین

نوار محکم دور سینه

“یک فیل روی سینه [ شما] نشسته است”

حالت سوء هاضمه

 

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳۸٩/۳/۱۱ | ٢:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : میربلوچزهی | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.