نویسنده : میربلوچزهی ; ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٥

فهرست داروهای قفسه ترالی اورژانس درمانگاه ها و ترالی اورژانس بیمارستان 
 

 

 

ردیف

آمپول / ویال

تعداد

ردیف

آمپول / ویال

تعداد

ردیف

نام دارو

تعداد

1

آتروپین *

5

16

ترامادول *

5

31

سولفات منیزیم *

2

2

اپی نفرین *

5

17

ویتامبن

B6 300

5

32

Na CL *

2

3

دیازپام

5

18

ویتامین

K1

5

33

گلوکز 20%

2

4

فنوباربیتال *

3

19

هیوسین

5

34

گلوکز 50%

2

5

فنی توئین

3

20

متوکلوپرامید

5

35

محلول نمکی

5

6

هیدروکورتیزون

5

21

پروژسترون

5

36

محلول رینگر

5

7

دگزامتازون

5

22

آب مقطر

5

37

محلول نیم نرمال

5

8

آمینوفیلین *

5

23

نالوکسان *

5

38

محلول قندی 5%

5

9

کلسیم گلوکونات *

5

24

هپارین *

2

39

شیاف استامینوفن

5

10

لیدوکائین *

5

25

دوپامین *

2

40

قطره تتراکائین

2

11

فوروزماید *

5

26

دوبوتامین *

2

41

پرل

TNG

20

12

رانیتیدین

5

27

TNG *

2

42

اسپری لیدوکائین

1

13

کلروپرومازین

5

28

وراپامیل *

2

43

سوسپانسیون

AL Mg

1

14

هالوپریدول *

5

29

انسولین رگولار*

2

44

پماد سیلور سولفادیازین یا پماد سوختگی

1 قوطی

2 عدد

15

بی پریدین *

5

30

KCL*

2

     

۱- داروهای مخدر(مرفین، پتیدین و پنتازوسین) فقط توسط مراکز بیمارستانی دولتی و خصوصی به فهرست افزوده میگردد.
۲- تهیه داروهای فهرست توسط درمانگاههای بخش خصوصی از طریق هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی مربوطه توسط داروخانه های بیمارستانی دولتی یا داروخانه های خصوصی امکانپذیر می باشد.
۳- تغییر در تعداد داروی ذخیره مراکز اورژانس بیمارستانی با توجه به بار مراجعه بیماران و پس از تایید توسط کمیته دارو و درمان بیمارستان قابل انجام است.
۴- داشتن امکانات مراقبتی برای داروهایی که در فهرست با علامت (*) مشخص شده اند الزامی است.
۵- نظارت و کنترل داروهای اورژانس در درمانگاههای فاقد داروخانه بر عهده مسئول فنی واجد شرایط درمانگاه با هماهنگی و نظارت دانشگاه علوم پزشکی مربوطه خواهد بود.

 

داورهای ترالی احیاء

 


اپی نفرین (Epinephrine)

-    مواد مصرف : در ایست قلبی ناشی آسیستول – PEA- در فیبرلاسیون بطنی و تاکیکاری بدون نبض که به شوک و CPR جواب نداده‌اند – در برایکاری علامت دار به صورت انفوزیون- درمان شوک آنافیلاکسی به صورت تزریق عضلانی و وریدی از محلول 1000/1

-    مقدار و طریقه مصرف : در احیاء قلبی- ریوی : mg به صورت IV و یا IO و در صورت نیاز تکرار آن هر 5-3 دقیقه

-      انفوزیون  2-10mcgدر درمان برایکاری علامت دار- 5/0- 3/0 میلی لیتر تزریق IM برای شوک آنافیلاکسی بزرگسالان و در صورت نیاز تکرار آن هر  15 تا 20 دقیقه

وازوپرسین ( Vassopressin)

موارد مصرف : در درمان آسیستول- PEA VF و VT بدون نبض

مقدار و طریقه مصرف : به مقدار 40 IU (واحد بین‌المللی) به صورتIV/IO  و تنها یک بار به عنوان دوز اول و یا دوم اپی نفرین استفاده می­شود.

آتروپین (Atropine)

موارد مصرف : در آسیستول و PEA با میزان ضربان کمتر از 60 – درمان برایکاردی علامت دار – مسمومیت با ارگانوفسفاتها

­مقدار و طریقه مصرف : در ایست قلبی1 mg  به صورتIV/IO  هر 5-3 دقیقه تا سقف 3 mg داده می­شود، در برایکاردی علامت دار 0.5 mg و در صورت نیاز تا سقف mg/kg 04/0 داده می شود .

آمیودارون( Amiodarone)

موارد مصرف : درمان VF - VT بدون نبض–Stable VT reentry SVT – پلی مورفیک VT با QT نرمال – تاکیکاردی با  QRSپهن

مقدار و طریقه مصرف : در VF و VT بدون نبض بعد از شوک دوم یا سوم به صورت 300 میلی گرم تزریق IV/IO و سپس 150 میلی­گرم – در سایرموارد ابتدا 150 میلی گرم در عرض 10 دقیقه و به دنبال آن انفوزیون 1 mg/minبرای 6 ساعت و سپس 0.5mg/min برای 18 ساعت به عنوان دوز نگه­دارنده تا سقف دوز 2.2g/24h ساعت داده می­شود .

لیدوکائین (Lidocaine)

موارد مصرف : درمان VF و VT بدون نبض – درمان VT ضربان دار و انواع SVT

مقدار و طریقه مصرف : در ابتدا mg/kg 1/5 – 1 به صورت وریدی و سپس mg/kg 0.75 – 0.5 داده می­شود تا سقف دوز mg/kg  3

منیزیم سولفات( Magnesiom sulphate)

موارد مصرف : درمان Torsades de pointes  (پلی مورفیک VT به همراه QRS طولانی شده ) -هیپومنیزیمیا

مقدار و طریقه مصرف : 2 – 1 گرم به همراه 10 سی سی سرم قندی 5% به صورت تزریق سریع وریدی در خلال 20-5 دقیقه داده شود. اگر Torsades de pointesبه همراه نبض باشد تزریق آهسته وریدی با 100 سی سی سرم قندی 5%  در خلال60-5 دقیقه صورت می­گیرد.

آدنوزین ( Adenosine)

موارد مصرف : درمان reentry SVT که به تحریک واگ جواب نمی­دهد که به صورت Stable VT و تاکیکاردی  با  QRSباریک

مقدار و طریقه مصرف : mg 6 به صورت تزریق سریع وریدی(IV PUSH) در عرض 1 تا 3 ثانیه و اگر موثر نبود 1 تا 2 دقیقه بعد 12 میلی­گرم دیگر داده می شود و در صورت عدم پاسخگوئی 12 میلی گرم دیگر نیز داده شود .

کلسیم کلراید( Calcium chloride)

موارد مصرف : در مسمومیت با CCB (داروهای مسدود کننده کانال کلسیم)  - هیپوکلسمی – هیپرکالمی

مقدار و طریقه مصرف: mg/kg 16-8 از محلول %10 آن تزریق می­شود .

 وراپامیل( verapamil)

موارد مصرف : reenrty SVT که به تحریک واگ پاسخ نمی دهد – VT stable با کمپلکس باریک

کنترل ریت قلبی در حضور فیبریلاسیون دهلیزی و فلاتر دهلیزی (Af/AF)

مقدار و طریقه مصرف: 5-5/2 میلی گرم به صورت وریدی در خلال 2 دقیقه داده می­شود و در صورت عدم پاسخگویی

5-10 میلی گرم دیگر در خلال 15 تا 30 دقیقه تا سقف دوز 20 میلی گرم داده می­شود. داروی دیلتیازم نیز با دوز mg/kg 0.25 و به دنبال آن mg/kg 0.35 نقش مشابهی دارد.

ایندرال(inderal)

موارد مصرف : تاکیکاردی با کمپلکس باریک ناشی از reentry که با تحریک واگ و آدنوزین کنترل نمی­شود ، کنترل ریت قلبی در حضور فیبریلاسیون دهلیزی و فلاتر دهلیزی (Af/AF)

مقدار و طریقه مصرف: mg/kg 0.1 به صورت آهسته وریدی در 3 دوز مساوی هر 2تا 3 دقیقه برای بیمار تزریق می شود.سرعت تزریق نباید بیش از mg/min 1 باشد.ممکن است همین مقدار طی 2 دقیقه تکرار شود.

بی کربنات سدیم bicarbonate)  sodium)

موارد مصرف : در احیاء طولانی شده – مسمومیت با ضدافسردگیهای سه حلقه ای TCA – اسیدوز سلولی آشکار و هیپرکالمی

این دارو به علت عوارض جانبی زیاد در مراحل اولیه احیاء جایی ندارد .

مقدار و طریقه مصرف: در ابتدا1meq/kg به صورت وریدی داده می­شود وسپس براساس جواب ABG و محاسبه کمبود باز  meq/kg 0.5  از طریق وریدی انفوزیون می­شود .

 .: Weblog Themes By BlackSkin :.