نویسنده : میربلوچزهی ; ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢٢

 

بخش مراقبت های ویژه CCU علاوه بر وظایف عمومی، وظایف تخصصی پرستار در بخش مراقبت ویژه قلبیC.C.Uبا تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می‌باشد:

1- پذیرش و تحویل بیمار و مدارک بیمار

2- انجام معاینات فیزیکی لازم و ثبت آن ها و گزارش موارد ضروری

3- ارزیابی وضعیت درد و تدابیر جهت تسکین درد

4- حمایت روحی- روانی بیمار و خانواده و به کارگیری روش های آرام سازی جهت کاهش اضطراب

5- آشناسازی بیمار جهت انجام روش های تشخیصی و درمانی

6- ارائه بکارگیری تدابیر پرستاری به منظور حمایت جسمی و روانی بیمار در حین انجام روش های تشخیصی و درمانی تهاجمی و غیرتهاجمی

7- مانیتورینگ قلب،‌تشخیص دیس ریتمی های مختلف، اطلاع به پزشک در صورت لزوم و انجام اقدامات فوری در صورت بروز دیس ریتمی های خطرناک

٨- هماهنگی و همکاری با تیم درمان جهت انجام مراحل مختلف بازتوانی قلبی با توجه به وضعیت مددجو

٩- مشاوره و آموزش به مددجو و خانواده در زمینه شیوه های مناسب زندگی، مراقبت از خود و مراقبت در منزل

١٠- اعلام کد و شروع اقدامات احیاء قلب و ریه (CPR )

١١- تنظیم و بکارگیریDC شوک در موارد ضروری

١٢- انجام مراقبت های پرستاری روتین بخشCCU به منظور تعدیل فعالیت و استراحت مددجو

 

١٣- بررسی آزمایشات روتین بخش و گزارش مورد ضروری به پزشک

١۴- انجام ساکشن ترشحات راه های هوایی و لوله تراشه،

١۵- انجام حمایت های روانشناختی از بیماران و خانواده بیمار

١۶- بررسی و نظارت بر صحت عملکرد تجهیزات تخصصی بخش

١٧ ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده
واژه کلیدی :شرح وظایف تخصصی و واژه کلیدی :بخش سی سی یو.: Weblog Themes By BlackSkin :.