شرح خدمات (روند پذیرش بیمار)بخش CCU

 

 
 1 – بیماران اورژانس  با تشکیل پرونده به بخش مراجعه میکنند.

2 – بیماران با معرفی نامه از درمانگاه یا مطب پزشک قلب در صورت خالی بودن تخت

و با تشکیل پرونده  به بخش مراجعه میکنند.

3 – بیماران انتقالی از سایر بخشهای بیمارستان
 
امکانات درمانی
 
 
دستگاه الکتروشوک ١عدد – دستگاهECG     1 عدد – گلوکومتر 1 عدد –
اتوسکوپ 1 عدد –  -  ساکشن سانترال 6 عدد – ساکشن سیار 1 عدد –
مانومتر سانترال 6 عدد – مانومتر سیار 1 عدد – مانیتور ۶ عدد –
 دستگاه انفوزیون پمپ ۴ عدد – – دستگاه پیس اکسترنال ١ عدد –
 فشارسنج سانترال 6 عدد – فشارسنج سیار 2 عدد – ترالی اورژانس 1 عدد
 – ست پانسمان 2 عدد – ست    تراکوستومی   1 عدد
 
 
کادر درمانی
 

پزشک متخصص قلب                    ١ نفر  

سرپرستار                                  1 نفر

پرستار                                      ٧ نفر
بهیار                                        1 نفر
/ 2 نظر / 62 بازدید
roz

از بخش عکس ندارید

roz

از بیمارستان عکس