# داروهای_قفسه_ترالی_اورژانس

فهرست داروهای قفسه ترالی اورژانس درمانگاه ها و ترالی اورژانس بیمارستان

اپی نفرین (Epinephrine) -    مواد مصرف : در ایست قلبی ناشی آسیستول – PEA- در فیبرلاسیون بطنی و تاکیکاری بدون نبض ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 355 بازدید